Studie zateplení

Studie zateplení

Pro Váš stávající nebo právě projektovaný či rozestavěný objekt zpracujeme případovou studii zateplení včetně doporučení vhodnosti navržených úprav s ohledem na výši investice a užitnou hodnotu (roční úsporu) energie potřebné na vytápění. Vhodně navržené a správně provedené zateplení objektu Vám může ušetřit náklady na vytápění v řádech desítek procent.

studie zateplení Graf navratnosti

V rámci tohoto posudku Vám můžeme rovněž vypracovat energetický štítek budovy a energetický průkaz náročnosti budovy.

Energetické úspory resp. náklady na vytápění lze při optimálním návrhu snížit o cca 30% při zachování návratnosti investice 8-16 let, dle případové studie. Optimalizace zateplení a technologie na vytápění a ohřev TUV Vám přinese úspory v řádech desítek tisíců korun jak na vstupní investici - zateplení budovy, volby technologie. tak při provozování budovy. Graf vývoje nákladů v čase se zohledněním předpokládaného růstu cen energií a vstupních investičních nákladů Vám velmi jednoduše podá informaci o nejvýhodnější variantě technického řešení (tloušťka tepelné izolace, zdroj tepla (plynový kotel, tepelné čerpadlo, kotel na peletky apod.).

Zároveň Vám zpracujeme průkaz energetické náročnosti budovy pro vybranou variantu zateplení (technologie).

Ušetřit můžete dřív, než začnete topit !!!

Posouzení skladeb konstrukcí a vyhodnocení navržených variant provádíme v profesionálním systému firmy SVOBODA SOFTWARE (Teplo 2010, Energie 2013).