Statika staveb

Projekty, konzultace, optimalizace, statické posudky, návrh sanace

Naše projekční oddělení pro Váš projekt zajistí statickou část projektové dokumentace, odborné posudky, návrh sanace, optimalizaci konstrukce apod. V případě požadavku můžeme vypracovat různé konstrukční varianty řešení a ve spolupráci s architektem, klientem či dodavatelem provést výběr a následnou optimalizaci nejvhodnějšího řešení dle konkrétních možností. Statický návrh je možno provést již v rámci studie stavby a snížit tak náklady na nosnou část konstrukce objektu.


Ukázka z projektů, ověřovacích studií a statických/konstrukčních modelů.

Pro modelování a návrh konstrukcí využíváme 3D CAD firmy Nemetschek Allplan 2014, pro statické výpočty program RFEM v4 firmy Ing. Dlubal Software. Dokumentaci dále zpracováváme v produktech MS Office, OpenOffice.


Model historické věže krovu, návrh vnitřní vestavby, statický výpočet, ověření tuhosti konstrukce pro možnost provedení stavebních úprav. Autor návrhu studio DE.FAKTO.

Model historické věže krovu


Model atypického rodinného domu, dřevostavba, statický výpočet, optimalizace, systém "two-by-four".


Model atypického rodinného domu


Výřez rámu odbavovací haly nádraží. Statický model, ověřovací studie.


Výřez rámu odbavovací haly nádráží


Model polyfunkční administrativní budovy "NATURE". Statický výpočet, optimalizace průřezů.


Model administrativní budovy


Objekt nemocnice - železobetonový skelet, výpočetní model pro Stasapo s.r.o., autor návrhu TOUSSON s.r.o.,  architekt Mostafa Halim Tousson.

Nemocnice skelet Nemocnice skelet


Rodinný dům v Černošicích (Vráž), kompletní statická část projektu DSP, DPS, autor návrhu studio OLGOJCHORCHOJ.

Rodinný dům v Černošicích

Rodinný dům v Černošicích

Rodinný dům v Černošicích, v realizaci.

Rodinný dům v Černošicích


Rekonstrukce kruhové haly Technické fakulty – Hala strojů ČZU Praha

(ověřovací výpočetní model oponenta diplomové práce; projekt návrhu rekonstrukce HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI s.r.o., část statika Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, Stasapo s.r.o.)


Rekonstrukce kruhové haly Technické fakulty – Hala strojů ČZU Praha Rekonstrukce kruhové haly Technické fakulty – Hala strojů ČZU Praha Rekonstrukce kruhové haly Technické fakulty – Hala strojů ČZU Praha


Novostavba - atypický nízkoenergetický RD, nástavba řešena jako dřevostavba.

 Novostavba - atypický nízkoenergetický RD


Novostavba - atypický nízkoenergetický RD, modifikovaný skelet "two by four". Statický výpočet. Autor návrhu Ing. arch. Markéta Bromová.


 

Novostavba - atypický nízkoenergetický RD


Bytový komplex Riverside Vrchlabí, objekt B. Kompletní statická část projektové dokumentace (Stasapo s.r.o.). Autor návrh arch. studio DE.FAKTO.

Bytový komplex Riverside Vrchlabí, objekt B

Nástavba školní budovy, krov. Kompletní projektová dokumentace statické části. Dokumentace pro dotační projekt s podporou EU.


Krov