Kontrola projektu

Názor odborníka

Kontrola projektu

Chystáte se stavět poprvé?

Nejste si jisti, zda-li dokumentace, kterou jste obdrželi od projektanta je zpracována kvalitně a zodpovědně ve všech jejích částech? Zdá se Vám nějaká konstrukce na první pohled nebezpečná, nebo naopak, máte pocit, že se projektant příliš "jistí" a projektovaná část bude příliš drahá?

Ve většině případů k chybám nedochází úmyslně ani z nedbalosti, ovšem mohou se vyskytovat ve všech částech dokumentace, ať už ve statické nebo stavební části, častěji v detailech, skladbách obvodových nebo střešních konstrukcí, hydroizolacích, řešení tepelných mostů apod. Koncepční projektová vada bývá obvykle těžko odstranitelná po dokončení díla nebo jeho částí,  je proto žádoucí ji eliminovat ještě ve fázi přípravy projektu.

Pohled nezávislé osoby může objevit skutečnosti, které jsou ostatním již dávno "neviditelné", přinést jiný pohled na věc nebo nabídnout jinou koncepci řešení. Kontrola projektu je standardní činností, která mimo jiné patří do běžného rozsahu povinností služby vykonávané jako "technický dozor investora".


Nabízíme Vám:

  • Diskusi nad projektem s cílenými dotazy, které mohou odhalit skryté rezervy dispozice
  • Přizpůsobení např. typového projektu klimatické oblasti
  • Revizi výškového nebo polohového osazení objektu do terénu
  • Prověření statiky vybraných nosných konstrukcí nebo nestandardních řešení
  • Prověření tepelně technických parametrů opláštění
  • Revizi a vyhledání možných úspor  v systému vytápění
  • Revizi ostatních systémů vnitřní techniky prostředí
  • Další nespecifikované optimalizace Vašeho projektu
  • V případě zájmu podrobné komplexní posouzení Vašeho projektu