Jak vybrat dodavatele stavby

přidáno: 30. 12. 2013 9:22, autor: David Vytvar
Nalézt dobrého dodavatele stavby není jednoduchá úloha. Realizace stavby obvykle probíhá 1 až 2 roky. Na výběr dodavatele stavby je obvykle čas pouze několik týdnů, v lepším případě měsíců. Ideální situace nastává tehdy, pokud stavební má zajištěné stavební povolení a výběr dodavatele začne řešit již na podzim, kdy naopak končí stavební sezóna a manažeři a osoby odpovědné za realizaci začnou mít více času na administrativní činnost a přípravu další stavební sezóny.

Následující body Vám pomohou alespoň se základní orientací v problematice. V žádném případě nelze tvrdit, že jejich zvládnutí v plné míře nahradí služby profesionála v daném oboru. To bychom vlastně byli tak trochu i sami proti sobě ;-).

Krok 0 – NEŽ ZAČNETE !!! - do boje se vypravte ozbrojení

Možná se Vám nelíbí přirovnání výběru firmy k boji zrovna šťastné a adekvátní. Avšak připusťte, že se jedná o Vaší mnohamilionovou investici,  kterou pravděpodobně během svého života již nebude mít možnost opakovat. Čtením černé kroniky je možno snadno zjistit, že nejtěžšího zločinu se dopouštějí často lidé pro stokoruny. Presumpce neviny zde není možno aplikovat. Jakou máte jistotu, že se žádný článek v řetězci dodávky stavby nepokusí na něčem trošičku ušetřit? Nemusí se jednat přímo o zločin či zpronevěru generálního dodavatele stavby, ale jeho subdodávku, kterou se nemusí podařit uhlídat.
Na začátku Vašeho tažení by tedy Vaše výbava měla být tvořena minimálně těmito prvky: podrobný projekt v podrobnosti pro provedení stavby s dostatečným množstvím detailů a přesnou specifikací dodávek stavby, výkaz výměr, vyvážená smlouva sestavená Vaším právníkem, smlouvou zajištěný autorský dozor projektanta, dtto technický dozor investora.

Krok 1 – rozšiřte si sami znalosti v daném oboru

Je důležité získat alespoň základní znalost stavebního oboru, zejména terminologii, právní náležitosti výstavby a smluv. Nemusíte vědět a  znát, jak se co dělá, ale je dobré vědět, že se to vůbec musí udělat a v jakém pořadí. Samozřejmě, že nelze očekávat, že studií několika článků na internetu se stanete sofistikovaným hráčem na poli realizace stavby, avšak dodavatel pozná, že Vás nemůže, jak se lidově říká, svévolně tahat za nos.

Krok 2 – reference na dodavatele stavby

Pro výběr dodavatele je dobré navštívit již realizované stavby, kontaktovat stavebníka a zjistit co nejvíce informací.  Často se stává, že i velmi dobrá stavební společnost má v některých oblastech slabiny. Pokud o nich budete vědět dopředu, bude snadnější se na ně připravit, nebo do dílčí dodávku stavby najít jinou ověřenou subdodávku. Zkuste dohledat co nejvíce nezávislých referencí na dodavatele ve veřejně dostupných zdrojích. Zajímavé vodítko může poskytnout i obchodní rejstřík.

Krok 3 – nezávislé posouzení projektové dokumentace

Projekt, ačkoliv je vypracován odborníkem (autorizovaná osoba ČKAIT, ČKA) může obsahovat drobné, ale i zásadní nedostatky nebo vady. Častým jevem rovněž bývá jistá profesní „zvyklost“ vybírat určité výrobky, technologie atd., které však můžou být pro daný účel nevhodné, resp. neekonomické. Rozdíl v ceně stavby na základě změny technologie (např. železobetonový strop X prefabrikovaný strop z panelů X skládaný strop z keramických vložek atd.) může přinést nezanedbatelné úspory v ceně hrubé stavby. Stejně tak je důležité provést posouzení navržených technologií z hlediska provozu stavby. Častým jevem bývá předimenzování zdroje tepla, nevhodné uspořádání technologie, které pak neúměrně zvyšuje provozní náklady při užívání objektu.

Krok 4 – připravte si seznam otázek, které musí dodavatelé jednotně zodpovědět

Oblast otázek přizpůsobte Vašemu projektu. Určitě by Vás mělo zajímat, kolik staveb dodavatel ročně realizuje, v jakém finančním objemu, kolik má kmenových zaměstnanců, na co si zřizuje subdodávky atd. Forma platebního kalendáře, prodloužená záruka…

Krok 5 – připravte si na otázky, které Vy budete muset zodpovědět

Zkušený dodavatel zcela jistě v průběhu výběrového řízení položí několik otázek. Většina z nich bude pravděpodobně odborného charakteru a bude nutné přizvat ke spolupráci autora projektové dokumentace nebo technický dozor investora, případně jinou osobu, která má dostatečné znalosti a důvěřujete jí.

Krok 6 – nejlevnější nabídka bývá nejdražší

Pořízení vlastního bydlení by mělo být v prvé řadě radostnou událostí, nikoliv mnohaletým očistcem. Nejnižší nabídka může opravdu skrývat mnohá překvapení. Položte sami sobě jednoduchou otázku: bylo by Vaším přáním, aby Vám prasklý meniskus operoval ortoped, který má v nemocnici nejnižší služební funkci a pobírá na oddělení nejnižší plat? Nebo upřednostníte chirurga, který je známý léčením olympioniků? V žádném případě se tímto nechci dotknout mladých lékařů na začátku kariéry.  Obdobnou analogii by bylo možno aplikovat na právníky, ale i projektanty a architekty. Je nutné nadpis odstavce dále rozvádět?

Comments