Cena za výběrové řízení na dodavatele stavby, cena projektu

Cena za zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby je vždy stanovena individuálně na základě konkrétního projektu a požadavků klienta. 

Případová studie - typický příklad výběrového řízení na dodavatele stavby - varianta A

Rodinný dům, předpokládaný objem investice cca 3,5-5 mil Kč. Stavebník disponuje podrobným projektem pro provedení stavby a výkazem výměr ve standardu RTS (nebo ÚRS Praha).  Investor předpokládá oslovení cca max 6 firem. Výběrové řízení bude tříkolové, stavebník je seznámen s kvalitou staveb realizovaných jednotlivými uchazeči. 

Výběrové řízení (tendr) bude složeno z jednotlivých etap: 

    1. sestavení zadávací dokumentace, 

    2. výzva dodavatelů, komunikace v průběhu zpracování nabídek, 

    3. vyhodnocení I. kola VŘ, 

    4. sestavení zadávací dokumentace a připomínek pro II. kolo VŘ,

    5. vyhodnocení II. kola VŘ, sestavení zadávací dokumentace a připomínek pro III. kolo VŘ (užší výběr 2 finalistů)

    6. výběr dodavatele

Celkové náklady na výběrové řízení cca 6.900 Kč.

Případová studie - typický příklad výběrového řízení na dodavatele stavby - varianta B

Rodinný dům, předpokládaný objem investice cca 5-8 mil Kč. Stavebník disponuje podrobným projektem pro provedení stavby a výkazem výměr ve standardu RTS (nebo ÚRS Praha).  Investor předpokládá oslovení cca max 6 firem. Výběrové řízení bude tříkolové, stavebník pověří zpracovatele VŘ kontrolou dodavatele formou návštěvy referenčních staveb dodavatele (dokončené stavby, stavby před dokončením).

Výběrové řízení (tendr) bude složeno z jednotlivých etap: 

    1. sestavení zadávací dokumentace, 

    2. výzva dodavatelů, komunikace v průběhu zpracování nabídek, 

    3. vyhodnocení I. kola VŘ, 

    4. sestavení zadávací dokumentace a připomínek pro II. kolo VŘ,

    5. návštěva referenčních staveb jednotlivých uchazečů, sestavení vyhodnocení

    6. vyhodnocení II. kola VŘ, sestavení zadávací dokumentace a připomínek pro III. kolo VŘ (užší výběr 2 finalistů)

    7. výběr dodavatele

Celkové náklady na výběrové řízení cca 18.900 Kč.

Obecná cenová hladina

Obecně jsou ceny určeny na základě hodinové sazby a předpokladu časové náročnosti řešeného výběrového řízení. Hodinová sazba je stanovena v rozsahu 300 až 500 Kč / hod dle složitosti a povahy práce, ostatní náklady na dopravu (návštěva stavby) jsou stanoveny jednotně cenou 7 Kč/km. Ostatní náklady (tisky, telefony, faxy atd.) nejsou účtovány.

Ceny projekčních prací a služeb

Ceny projektových prací a služeb stanovujeme obvykle dle rozsahu a obtížnosti projektu/činnosti. Každý projekt, resp. potřeby klienta jsou různé. Nesnažíme se zakázku na trhu vybojovat nejnižší cenou, nýbrž nabídkou pro klienta nejvýhodnějších služeb. Optimalizací rozsahu zadání můžeme nabídnout konkurenčně velmi příznivé ceny.
Cenovou nabídku na projektové práce Vám vypracujeme zcela ZDARMA na základě konzultace nebo zaslání podkladů.

Projekční práce - statika

Orientační ceny projektových prací za stavebně konstrukční část - statika

RODINNÝ DŮM - jednoduchý

(nepodsklepený, jednoduchý krov nebo plochá střecha, zastavěná ploca do cca 150 m2)
Projekt ve stupni pro stavební povolení (dokumentace pro stavební povolení) cca 5.900 Kč. (technická zpráva, statický výpočet, výkres tvaru/skladby stropní a střešní konstrukce, výkres základů, výkres krovu)
Projekt ve stupni pro provedení stavby (dokumentace pro provedení stavby) cca 10.000 Kč (dtto stavební povolení, výkresy včetně podrobných detailů a výkazů, včetně podrobných schemat a výkazů vyztužení železobetonových konstrukcí, výkresu krovu a výkaz materiálu)

RODINNÝ DŮM - náročnější, rozsáhlejší
(podsklepený, složitý krov, geometricky složitá konstrukce, zastavěná ploca nad cca 150 m2, prostorově složité konstrukce)
Projekt ve stupni pro stavební povolení cca 12.000 Kč. (technická zpráva, statický výpočet, výkres tvaru/skladby stropní a střešní konstrukce, výkres základů, výkres krovu)
Projekt ve stupni pro provedení stavby cca 15.000 až 45.000 Kč (dtto stavební povolení, výkresy včetně podrobných detailů a výkazů, včetně podrobných schemat a výkazů vyztužení železobetonových konstrukcí)
Konstrukce krovu - statický posudek, návrh rozměrů prvků, konzultace vhodného řešení, optimalizace cca 3.500 Kč, podrobná výkresová dokumentace včetně výkazu materiálu a konstrukčními detaily cca od 3.000 Kč

Statický posudek, odborný posudek

Cena je vždy stanovena dle konkrétního případu. Ceny posudku od 2.000 Kč.
Konzultace od 1.000 Kč.